I 2000 vistes der på Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup en særudstilling om Slægtsgårdsarkivet, Dansk Slægtsgårdsforening og 28 udvalgte danske slægtsgårde fra forskellige egne af Danmark.

I forbindelse med udstillingen blev der udarbejdet et katalog med omtale  af samtlige gårde, der var med på særudstillingen. Om hver gård er der en kort historisk oversigt suppleret med en ejerliste samt en række fotografier, malerier og andet, der fortæller gårdens historie gennem tiden.

Disse omtaler kan ses på de følgende sider.

På første side er der et kort, som viser de omtalte slægtsgårdes placering i landet. Under kortet er der en liste over gårdene og man kommer til omtalen af en gård ved at klikke på gårdens navn.

Bemærk at omtalen af gårdene ikke er ført ajour efter år 2000. På nogle gårde kan der være sket generationsskifte. Andre gårde kan være gået ud af slægtens eje.

Udstillingskataloget kan købes ved henvendelse til Slægtsgårdsarkivet.

Start her.