Forside


Dansk Slægtsgårdsforenings medlemsblad er på 16 sider og udkommer 6 gange årligt.

Redaktion
Ole G. Nielsen
Bøgeparken 25 B, 4241 Vemmelev
Tlf. 24 93 34 12.
E-mail: olegn@mail.tele.dk

Ole G. Nielsen har redigeret Slægtsgården siden 1986.

Dr. phil. Erik Helmer Pedersen skriver i Slægtsgården.
Der har indtil nu været bragt følgende artikler:
I nr. 378: Blicher som landøkonom.
I nr. 379: Det danske landbrugseventyr og H.C. Andersen
I nr. 380: Dansk bondelandbrug og Grundtvig
I nr. 381: Dansk bondeliv, set fra katederet
I nr. 382: Amtsbeskrivelserne 1826-44 og deres historie.
I nr. 384: Dansk bondehistorie i 6-7 slægtsled.
I nr. 385: Dansk bondehistorie i 6-7 slægtsled.
I nr. 386: En historie om bondebrugets og bondegårdens æstetik.
I nr. 387: Landbrugsadelen Hansen.
I nr. 391: Historikeren, dr. phil. Hans Jensen. Den danske bondegårds miskendte talsmand.
I nr. 394: Englandskrigene.
I nr. 395: 1864 - et tidsbillede.
I nr. 397: Hedesagen under forvandling.
I nr. 398: Fra Reventlow til Gæmelke - eller 225 års dansk landbrugshistorie.
I nr. 400: Større danske landbrug.
I nr. 401: Reventlow - med forlov.
I nr. 402: Rugmaksimalen.
I nr. 413: Niels Johannes Fjord.
I nr. 414: Niels Johannes Fjord.
I nr. 416: S.P. Jensen. Landbrugshistoriens forenede parthaver og forsker. 1. del.
I nr. 417: S.P. Jensen. Landbrugshistoriens forenede parthaver og forsker. 2. del.
I nr. 422: Fra Sønder Vinge til Bellahøj. Dansk landbrugshistorie i et tusindårigt forløb.
I nr. 425: Det store skel 1914.
I nr. 439: Om Peder Wessel Tordenskjold (anmeldelse af Dan H. Andersens bog om Tordenskjold)

Redaktører af Slægtsgården:
1942-43  Christian Damm
1943-51  Jørgen Pedersen
1951-68  og 1969-73 Ib Paulsen
1968-69  Preben Hellelund
1973-74  Hans Balle
1974-86  Hans Hviid
1986-      Ole G. Nielsen