Forside

Slægtsgårdsforeningens aktiviteter

NORDSJÆLLANDSKREDSEN. Søndag den 24. august 2014 kl. 14.30.
Vi starter på hjørnet af Sørupvej og Slotsvænget lige overfor ishuset ved Sørup, Fredensborg (kanten af Esrum sø).
Vi går en tur i den åbne del af Fredensborg Slotshave, hvor Peter Albrechtsen vil fortælle om haven og dens seværdigheder.
Derefter skal vi være i Hillerød kl.17:00 klar til en tur på Frederiksborg Slotssø.
Turen starter ved færgelejet Rosenhaven og varer ca. en time. Under sejladsen vi vil få fortalt lidt om slottet og andre skrøner om Færgen Frederiksborg. Der vil blive serveret en forfriskning undervejs.
Færgelejet ligger ved enden af Slotsgade og Slangerupgade. Der er parkering på Markedspladsen ca. 100 m derfra.
Efter sejlturen er der spisning på Restaurant Rib House, der også ligger i umiddelbar nærhed af færgelejet.
På grund af Peter Albrechtsens foredrag og færgens kapacitet er vi i år nødt til at begrænse deltagerantallet til 26.
Prisen for hele turen inklusive mad, men uden drikkevarer, er kr. 300,- pr. person.
Tilmelding senest den 16. august 2014 til Jørgen Bohn på telefon 48 26 82 72 eller på E-mail: Joge.Bohn@mail.dk

VENDSYSSELKREDSEN. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.
Sensommerbesøget har vi i år henlagt til Korslund Landbrug ved
Flemming Kristensen, Røgelhedevej 97, Hallund, 9700 Brønderslev.
Korslund er en stor planteavlsbedrift, på 375 ha som drives med ærter, hvede og byg. Men det største areal er kartofler, som bedriften er specialiseret i. Der tilhører også 35 ha skov, som har en alsidig vildtbestand.
Kom og se en spændende bedrift. Flemming Kristensen er en inspirerende fortæller.
Der er god plads til at vi kan drikke vores medbragte kaffe. Efter kaffen holder vi vores årlige generalforsamling. Mød talrigt op og deltag i diskussionen om foreningens fremtid.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN. Søndag den 7. september 2014.
Kredsen er repræsenteret med en bod på Holbæk Museums "Theselskab".

LOLLAND-FALSTER KREDS. Torsdag den 18. september 2014 kl. 15.00.
Foreningen indbyder hermed sin medlemmer til en efterårstur med et besøg på "Gl. Kirstineberg" Kraghave Gåbensevej 95, 4800 Nykøbing.Torsdag den 18 september 2014 kl. 15.00 på gårdspladsen.
Der vil Lars Hvidtfeldt fortælle os lidt om godses drift, Guldborgsundfrugt og Planteskolen. Man medbringer selv kaffen da vi har fået lov at drikke den i parken.
Derefter tag vi en lille landtur og mødes til lidt hyggeligt samvær omkring et måltid mad på ”Cafe Lagunen” Guldborgvej 350 4862 Guldborg. Pris 110 kr pr.person + drikkevarer
Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig på telefon 54454625. senest fredag den 12 september 2014.

MIDTJYSK KREDS. Mandag den 6. oktober 2014 kl. 19.00.
Besøg på HE-VA Doublet Maskinfabrik i Nykøbing Mors.

ÅRHUSKREDSEN. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 14.00.
Ordinær generalforsamling afholdes på Kalø Økologiske Landbrugsskole.
Drøftelse af konkrete forslag omkring foreningens fremtid.

SJÆLLAND SYD. Lørdag den 8. november 2014.
Højskoledag på Emmaus galleri og kursuscenter, tidligere Haslev Højskole, Højskolevej 9, 4690 Haslev.
Program for dagen:
Ankomst til Emmaus kursuscenter kl. 09.30
Kl. 09.30 morgenmad
Kl. 10.00 rundvisning i galleriet ved leder Grethe Olsen
Kl. 11.00 Foredrag ved forhenværende skoleinspektør Hans Jørgen Færk - om Kaj Munk
Kl. 12.00 frokost
Kl. 13.00 Sangtime ved borgmester Carsten Rasmussen, Næstved - friske sange
Kl. 14.15 Eftermiddagskaffe
Kl. 14.45 Foredrag ved forretningsfører Inger M. Hansen – Slægtsgårdsforeningens historie
Kl. 16.00 Farvel og tak for denne gang

Hovedbestyrelsesmøde på Gl. Estrup. Onsdag den 8. april 2015 kl. 10.30.

FORTUR FRA SJÆLLAND/FYN TIL ÅRSMØDE 2015. Fredag den 29. maj 2015.

ÅRSMØDE 2015. Lørdag den 30. maj til søndag den 31. maj 2015.
Møde og overnatning på Sandbjerg Slot ved Als Sund.

ÅRSMØDE 2016. Maj 2016.
Møde og overnatning på Fjeldsted Skov Kro, Ejby på Vestfyn.