Forside

Slægtsgårdsforeningens aktiviteter
Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds.

HIMMERLANDSKREDSEN. Onsdag den 25. november 2015 kl. 10.30.
Bedriftsbesøg hos gdr. Thomas Andersen, Langbakgaard, Tobberupvej 5,Tobberup 9500 Hobro.
Hvor vi skal se en økologisk bedrift med 350 DH køer med 12000 EKM mælk,3 gange daglig malkning, samt 350 ha. i marken,kom og se hvordan en slægtsgaard kan udvikle sig.
Kl.12.00 er der frokost på Volstrup Golfcenter, Rosbjergvej 5,Volstrup 9500 Hobro. Der serveres hjemmelavet biksemad med tilbehør.
Pris 100,00 kr.pr.person,drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest 20.november af hensyn til maden, sms eller ring 21555950, eller mail til mathy@postkasse.net

NORDSJÆLLANDSKREDSEN. Torsdag den 16. januar 2016 kl. .
Møde i centret i Hillerød.

VESTSJÆLLANDSKREDSEN. Tirsdag den 19. januar 2016 kl. .
Generalforsamling.
Foreningens landsformand, Gunhild Olesen Møller, taler om "Visioner fremadrettet for foreningen".

FYNSKREDSEN. Søndag den 21. februar 2016.
Teatertur til Det Ny Teater: Jekyll & Hyde The Musical.
Afgang med bus Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg kl. 11,30
og Nyborg Station kl. 12,20.
Forestillingen begynder kl.15,00.
Middag i teaterkælderen kl. 18,00, hvor personalet synger og underholder under spisningen.
Pris: 1100,00 kr. som dækker billet, middag og bus + 1 sandwich.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding og betaling senest den 10. december.
Tilmelding til Karen Jacobsen tlf. 64 71 23 60
eller Mogens Andersen tlf. 65 95 80 22.
Betaling til Hans Juul Holmegaard, Fabers Alle 18, 5300 Kerteminde,
konto 2024 - 7650 517 436. HUSK AFSENDER.
Tilmelding er gældende, når beløbet er modtaget.

Hovedbestyrelsesmøde på Gl. Estrup. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10.30.

FORTUR FRA SJÆLLAND/FYN TIL ÅRSMØDE 2016. Fredag den 27. maj 2016.

ÅRSMØDE 2016. Lørdag den 28. til søndag den 29. maj 2016.
Møde og overnatning på Fjelsted Skov Kro, Ejby på Vestfyn.