Forside

Slægtsgårdsforeningens aktiviteter

MIDTJYSK KREDS. Torsdag den 31. juli 2014 kl. 18.30.
Gårdbesøg på Vrouetoftgård, Vrouevej 7, 7800 Skive. Gården ejes af Marianne og Niels Nielsen, der er 7. generation på gården.
På gården ligger der et gammelt hus, som også bruges som byens forsamlingshus. Her vil Midtjysk Kreds afholde sin generalforsamling og Marianne og Niels vil være værter ved en kop kaffe.
Tilmelding på e-mail: gunhild.olesen.moller@ rn.dk senest den 26. juli.

NORDSJÆLLANDSKREDSEN. Søndag den 24. august 2014 kl. 14.30.
Vi starter på hjørnet af Sørupvej og Slotsvænget lige overfor ishuset ved Sørup, Fredensborg (kanten af Esrum sø).
Vi går en tur i den åbne del af Fredensborg Slotshave, hvor Peter Albrechtsen vil fortælle om haven og dens seværdigheder.
Derefter skal vi være i Hillerød kl.17:00 klar til en tur på Frederiksborg Slotssø.
Turen starter ved færgelejet Rosenhaven og varer ca. en time. Under sejladsen vi vil få fortalt lidt om slottet og andre skrøner om Færgen Frederiksborg. Der vil blive serveret en forfriskning undervejs.
Færgelejet ligger ved enden af Slotsgade og Slangerupgade. Der er parkering på Markedspladsen ca. 100 m derfra.
Efter sejlturen er der spisning på Restaurant Rib House, der også ligger i umiddelbar nærhed af færgelejet.
På grund af Peter Albrechtsens foredrag og færgens kapacitet er vi i år nødt til at begrænse deltagerantallet til 26.
Prisen for hele turen inklusive mad, men uden drikkevarer, er kr. 300,- pr. person.
Tilmelding senest den 16. august 2014 til Jørgen Bohn på telefon 48 26 82 72 eller på E-mail: Joge.Bohn@mail.dk

ÅRHUSKREDSEN. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 14.00.
Ordinær generalforsamling afholdes på Kalø Økologiske Landbrugsskole.
Drøftelse af konkrete forslag omkring foreningens fremtid.

MIDTJYSK KREDS. Efterår 2014.
Besøg på HE-VA Doublet Maskinfabrik i Nykøbing Mors.

SJÆLLAND SYD. Lørdag den 8. november 2014.
Højskoledag på Emmaus galleri og kursuscenter, tidligere Haslev Højskole, Højskolevej 9, 4690 Haslev.
Program for dagen:
Ankomst til Emmaus kursuscenter kl. 09.30
Kl. 09.30 morgenmad
Kl. 10.00 rundvisning i galleriet ved leder Grethe Olsen
Kl. 11.00 Foredrag ved forhenværende skoleinspektør Hans Jørgen Færk - om Kaj Munk
Kl. 12.00 frokost
Kl. 13.00 Sangtime ved borgmester Carsten Rasmussen, Næstved - friske sange
Kl. 14.15 Eftermiddagskaffe
Kl. 14.45 Foredrag ved forretningsfører Inger M. Hansen – Slægtsgårdsforeningens historie
Kl. 16.00 Farvel og tak for denne gang

Hovedbestyrelsesmøde på Gl. Estrup. Onsdag den 8. april 2015 kl. 10.30.

FORTUR FRA SJÆLLAND/FYN TIL ÅRSMØDE 2015. Fredag den 29. maj 2015.

ÅRSMØDE 2015. Lørdag den 30. maj til søndag den 31. maj 2015.
Møde og overnatning på Sandbjerg Slot ved Als Sund.

ÅRSMØDE 2016. Maj 2016.
Møde og overnatning på Fjeldsted Skov Kro, Ejby på Vestfyn.