Forside

Slægtsgårdsforeningens aktiviteter
Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds.

LOLLAND-FALSTER KREDS. Onsdag den 2. september 2015 kl. 16.00.
Efterårstur med besøg på Agerupgård, Agerupvej 14-16, 4990 Sakskøbing.
Vi mødes på gårdspladsen, hvor driftsleder Morten Mark vil fortælle om driften medens vi drikker medbragt kaffe (husk stole).
Ejeren, Otto Frederik Juel Reventlow, bor i København og opholder sig kun på gården i weekenden.
Agerup ligger tæt ved motorvejen til Rødby, men ikke et sted man kommer forbi.
Vi kører derefter til Oreby Kro, Orebygaard 2, 4990 Sakskøbing, hvor vi samles omkring et måltid.
Annette Malling vil fortælle om historien fra Agerup. En historie som går tilbage til 1400 tallet, hvor der lå en landsby med navnet Agerup.
Pris: 130 kr. pr. person + drikkevarer.
Af hensyn til maden er der tilmelding senest den 28. august til
Hanne Clausen telf. 24 49 82 58 mail holtegaard@clausen.mail.dk
Hans Jørgen Hansen telf. 23 41 98 16 mail bregnholtpc@hotmail.dk
Da vi er ved at indsamle mailadresser til brug for udsendelse af indbydelser i stedet for dyr porto vil vi gerne have tilmelding på mail.

MIDTJYSK KREDS. Lørdag den 12. september 2015 kl. 14.00.
Besøg i æblernes by Rødding.
Mødestedet er parkeringspladsen ved Spøttruphallen, Nørremarken 1. 7860 Spøttrup. Æbleplantagen ligger lige i nærheden.
Kaffen indtages på det nærliggende cafeteria. Derfor er der tilmelding til vort bestyrelsesmedlem Chresten Mads Elgaard på mail celgaard@hotmail.com. Gerne tilmelding senest fem dage før arrangementet. (Tlf. 40 377 118.) Der er også en beskrivelse af Æbleprojektet på internettet.

HIMMERLANDSKREDSEN. Onsdag den 16. september 2015 kl. 19.00.
Guidet tur til Rebildcentret/Thingbæk Kalkminer
Vi skal se det nye Center for ”Kalk, Kilder og Kunst” samt Thingbæk Kalkminer. Rundturen tager ca. 1½ time. Hvis du vil vide mere om stedet, så se www.rebildcentret.com
Rebildhus står for kaffe og kage efter rundvisningen, enten på centret eller på Rebildhus.
Kredsen betaler for rundvisningen. Pris for entre + kaffe er 115,00 kr. pr. person.

ÅRHUSKREDSEN. Onsdag den 7. oktober 2015 kl. 14.00.
Møde og generalforsamling.
Mødested: Terminalbygningen, Århus Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 24, 6560 Kolind.
Der vil vi få fortalt om den omdiskuterede lufthavn ca. et par timer, hvorefter der afholdes generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Beretning fra arkivudvalget.
4. Beretning fra kassereren.
5. Forslag fra medlemmerne. (fremsendes til formanden 8 dage før generalforsamlingen afholdes)
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Birger Søndergaard og Knud Bjerre, der begge modtager genvalg.
7. Eventuelt.
Pris: 80 kr. incl. kaffe og kage.
Gratis parkering i 5 timer. Ved indkørsel til P1, P2 og P3 trækkes der en billet i automaten. Denne billet anvendes ved udkørsel.
Oplysning af navn på deltagere nødvendig ved tilmelding senest søndag den 4. oktober til
Anne Lis Ladefoged tlf. 86 30 17 77 eller Birger Søndergaard tlf. 86 39 44 39

Hovedbestyrelsesmøde på Gl. Estrup. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10.30.

FORTUR FRA SJÆLLAND/FYN TIL ÅRSMØDE 2016. Fredag den 27. maj 2016.

ÅRSMØDE 2016. Lørdag den 28. til søndag den 29. maj 2016.
Møde og overnatning på Fjelsted Skov Kro, Ejby på Vestfyn.