Forside

Slægtsgårdsforeningens aktiviteter
Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds.

ÅRHUSKREDSEN. Onsdag den 7. oktober 2015 kl. 14.00.
Møde og generalforsamling.
Mødested: Terminalbygningen, Århus Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 24, 6560 Kolind.
Der vil vi få fortalt om den omdiskuterede lufthavn ca. et par timer, hvorefter der afholdes generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Beretning fra arkivudvalget.
4. Beretning fra kassereren.
5. Forslag fra medlemmerne. (fremsendes til formanden 8 dage før generalforsamlingen afholdes)
6. Valg til bestyrelsen. På valg er Birger Søndergaard og Knud Bjerre, der begge modtager genvalg.
7. Eventuelt.
Pris: 80 kr. incl. kaffe og kage.
Gratis parkering i 5 timer. Ved indkørsel til P1, P2 og P3 trækkes der en billet i automaten. Denne billet anvendes ved udkørsel.
Oplysning af navn på deltagere nødvendig ved tilmelding senest søndag den 4. oktober til
Anne Lis Ladefoged tlf. 86 30 17 77 eller Birger Søndergaard tlf. 86 39 44 39

VEJLEKREDSEN. Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.00.
Efterårsmøde/generalforsamling Bygholm Landbrugsskole.
Vi har fået Gudrun Andreasen til at fortælle over frit emne, hun har jo været vidt omkring, så vi tror det vil blive en spændende aften.
Ca. klokken 20 vil der være kaffe.
Efter kaffen vil vi afholde vores generalforsamling.
Valg af ordstyrer.
Valg til bestyrelse. På valg er: Niels Chr. Jørgensen, Hedensted,
Jens Jacob Jacobsen, Hovedgård,
Steffen Buch Juul, Ødsted.
Alle modtager genvalg.
Efter generalforsamlingen er der tid til spørgsmål.
Der vil blive opkrævet 75 kr. for aftenen.
Vi vil gerne have tilmelding af hensyn til Bygholm Landbrugsskole.
Senest mandag den 19. oktober.
Steffen Buch Juul. Tlf. 40 86 54 93
Jens Jacob Jacobsen. Tlf. 75 66 90 10
Thorkild Jacobsen. Tlf.75 85 13 84

VESTSJÆLLANDSKREDSEN. Tirsdag den 19. januar 2016 kl. .
Generalforsamling.
Foreningens landsformand, Gunhild Olesen Møller, taler om "Visioner fremadrettet for foreningen".

Hovedbestyrelsesmøde på Gl. Estrup. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10.30.

FORTUR FRA SJÆLLAND/FYN TIL ÅRSMØDE 2016. Fredag den 27. maj 2016.

ÅRSMØDE 2016. Lørdag den 28. til søndag den 29. maj 2016.
Møde og overnatning på Fjelsted Skov Kro, Ejby på Vestfyn.