Forside

Slægtsgårdsforeningens aktiviteter
Alle er velkomne til at deltage i det, der har interesse, uanset om det er egen kreds.

VENDSYSSEL KREDSEN. Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.00.
Møde i Stenum Forsamlingshus, Tømmerbyvej 2, Stenum, 9700 Brønderslev.
Torben Johansen fortæller om Færøerne.
Kaffe/ brød medbringes. Entre gratis.!

FYNSKREDSEN. Søndag den 21. februar 2016.
Teatertur til Det Ny Teater: Jekyll & Hyde The Musical.
Afgang med bus Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg kl. 11,30
og Nyborg Station kl. 12,20.
Forestillingen begynder kl.15,00.
Middag i teaterkælderen kl. 18,00, hvor personalet synger og underholder under spisningen.
Pris: 1100,00 kr. som dækker billet, middag og bus + 1 sandwich.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding afsluttet.

LOLLAND-FALSTER KREDS. Onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00.
Generalforsamling på Højmølle Kro, Nykøbingvej 112, Ønslev.
Dagsorden:
Formandens beretning.
Valg til bestyrelsen.
På valg er: Rasmus Jørgensen, Ove Brandt Jensen og Hans Jørgen Hansen
Valg af suppleant: Mogens Huge Hansen
Valg af revisor: Ove Jensen
Evt.
Før generalforsamlingen er det lykkedes at få Marcus Knuth til at komme med et indlæg om politik generelt. Marcus Knuth er meget aktiv, i såvel den skrivende som den talte presse. Vi glæder os til at få en god debat. Så er Marcus Knuth i øvrigt fra en ”Slægtsgård” på Lolland.
Tilmelding senest fredag den 19. februar. Gerne på mail, til
H.J.H tlf. 23 41 98 16 eller bregnholtpc@hotmail.dk
H.C tlf. 24 49 82 58 eller holtegaard@clausen.mail.dk
Tag naboen med. Det kunne jo være, at de ikke vidste, de ville være medlem af Slægtsgårdsforeningen.

VENDSYSSEL KREDSEN. Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00
Virksomheds besøg: Hirtshals Yard, Jens Munksvej 1, 9850 Hirtshals.”Nordsøkatedralen”
H. Yard laver skibs montage. H. Yard har overtaget Wartsilas, værftsaktiviter i Hirtshals. Der er 40 fastansatte medarbejdere og 100 ansatte i spidsbelastninger.
Efter rundvisningen, giver Hirtshals Yard, kaffe.
Havnedirektør, Jens Kirketerp Jensen fra Hirtshals Havn, vil fortælle om havnens gode udvikling og det der sker i disse år. Han kommer, kl. 20.00.
Vi skal høre og se, den nye udvidelse på 25 hektar, havneareal og høre om, hvor Hjørring Kommune har den største udvikling, inden for erhvervslivet.

SJÆLLAND SYD. Fredag den 1. april 2016 kl. 14.00.
Generalforsamling i Everdrup Samlingshus.
Efter generalforsamlingen taler Jens Hallqvist, tidligere forstander for Sydsjællands Landbrugsskole, om Landbrugets udvikling og historie

Hovedbestyrelsesmøde på Gl. Estrup. Mandag den 4. april 2016 kl. 10.30.

FORTUR FRA SJÆLLAND/FYN TIL ÅRSMØDE 2016. Fredag den 27. maj 2016.

HADERSLEV KREDSEN. Tirsdag den 7. juni 2016 kl. 19.00.
Aftentur og generalforsamling på Tørning Mølle ved Hammelev.

ÅRSMØDE 2016. Lørdag den 28. til søndag den 29. maj 2016.
Møde og overnatning på Fjelsted Skov Kro, Ejby på Vestfyn.

MEDLEMSREJSE 2016. Lørdag den 13. til onsdag den 17. august 2016.
Rejsen går til det vestlige Schleswig-Holstein med overnatningerne på hotel Aquarium i Friedrichstadt.
Læs mere.