Dansk Slægtsgårdsforening
Dansk Slægtsgårdsarkiv - Medlemsbladet "Slægtsgården"
75 års jubilæum i 2016


Bevarer kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde
Motto: Lær af fortiden - lev i nutiden - virk for fremtiden

FORENINGKALENDERARKIVDATABASEMEDLEMSBLADBLIV MEDLEMKONTAKT

Foreningen
Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes.
Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde.
Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.
Foreningens formand er Gunhild Olesen Møller.
Foreningens historie, vedtægter, kredsbestyrelser m.m.

Orienteringsskrivelse til udprintning
klik her

Medlemsbladet "Slægtsgården"
"Slægtsgården" udkommer 6 gange årligt.
Bladet redigeres af historikeren Ole G. Nielsen, Vemmelev, og indeholder blandt meget andet en rigdom af gårdhistorier.
Kig i det seneste nummer

Aktiviteter
Foreningen består af en landsorganisation og lokalkredse, hvor man samles til møder og udflugter.
Det landsdækkende årsmøde afholdes skiftende steder i landet.
Aktivitetskalender

Slægtsgårdsarkivet
Arkivet på Landbrugsmuseet på Gl. Estrup indeholder materiale om mange danske slægtsgårde samt meget andet slægtshistorisk materiale.
Arkivets samlinger, historie m.m.

Slægtsgårdsdatabasen
I arkivets database kan man finde hvilke gårde, arkivet har materiale om, samt i hvilket nr. af "Slægtsgården" en evt. omtale af en gård findes. Der er over 14.000 opslag i databasen.
Find en gård i databasen

Slægtsgårdsudstilling
Besøg arkivets netudstilling med 28 slægtsgårde fra forskellige egne af Danmark.
Indgang til udstillingen

 

Årsmøde 2017. 27. og 28. maj
Møde og overnatning på Golf Hotel Viborg.
Fortur fra Sjælland/Fyn 26. maj

Se film fra Slægtsgårdsforeningens oprettelse i 1941
Klik her

Se billeder fra årsmødet i Sønderborg 2015
Klik her

Betaling af kontingent for 2016
Kontingentet - 300 kr - bedes indbetalt til konto i Nordea
reg.nr. 2190 kontonr. 6446 418 988
Medlemsnummer bedes anført. Det står på bagsiden af "Slægtsgården" og på udsendte breve

Slægtsgårdsforeningen har rejst et monument over malkekonerne
Læs mere.
The Danish Association of Family Farms