Dansk Slægtsgårdsforening
Dansk Slægtsgårdsarkiv - Medlemsbladet "Slægtsgården"
Foreningen blev stiftet den 5. juli 1941


Bevarer kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde
Motto: Lær af fortiden - lev i nutiden - virk for fremtiden

MØDEKALENDER


OM FORENINGENMØDEKALENDEROM ARKIVETARKIVETS DATABASEOM MEDLEMSBLADET SLÆGTSGÅRDENBLIV MEDLEMKONTAKT

Foreningen
Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes.
Formålet er nu at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde.
Alle kan være medlem af foreningen. Eneste krav er betaling af kontingent 300 kr. pr. år.
Foreningens formand er Gunhild Olesen Møller.
Foreningens historie, vedtægter, kredsbestyrelser m.m.

Orienteringsskrivelse til udprintning
klik her

Medlemsbladet "Slægtsgården"
"Slægtsgården" udkommer 5 gange årligt.
Bladet redigeres af historikeren Ole G. Nielsen, Vemmelev, og indeholder blandt meget andet en rigdom af gårdhistorier.
Om "Slægtsgården"

Aktiviteter
Foreningen består af en landsorganisation og lokalkredse, hvor man samles til møder og udflugter.
Det landsdækkende årsmøde afholdes skiftende steder i landet.
Mødekalender

Slægtsgårdsarkivet
Arkivet på Landbrugsmuseet på Gl. Estrup indeholder materiale om mange danske slægtsgårde samt meget andet slægtshistorisk materiale.
Arkivets samlinger, historie m.m.

Slægtsgårdsdatabasen
I arkivets database kan man finde hvilke gårde, arkivet har materiale om, samt i hvilket nr. af "Slægtsgården" en evt. omtale af en gård findes. Der er over 14.000 opslag i databasen.
Find en gård i databasen

 

Email adresse
Vi vil gerne have din email adresse så vi kan spare porto til udsendelse af breve.
Send en mail til iwibholm@gmail.com
Medlemsnummer bedes anført. Det står på bagsiden af "Slægtsgården".

Årsmøde 2017. 27. og 28. maj
Møde og overnatning på Golf Hotel Viborg.
Fortur fra Sjælland/Fyn 26. maj

Se film fra Slægtsgårdsforeningens oprettelse i 1941
Klik her

Slægtsgårdsforeningen har rejst et monument over malkekonerne
Læs mere.
The Danish Association of Family Farms