Dansk Slægtsgårdsforening
Dansk Slægtsgårdsarkiv - Medlemsbladet "Slægtsgården"

Bevarer kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde
Motto: Lær af fortiden - lev i nutiden - virk for fremtiden

FORENINGKALENDERARKIVDATABASEMEDLEMSBLADBLIV MEDLEMKONTAKT

Foreningen
Dansk Slægtsgårdsforening virker for at bevare kendskabet til og historien om de danske slægtsgårde.
Medlemsskab af foreningen er ikke et spørgsmål om hartkorn og generationer. Har man interesse i danske gårdes historie og landbrugets kulturhistorie kan man være fuldgyldigt medlem af foreningen og deltage i alle kredsenes arrangementer.
Foreningen blev stiftet i 1941 med det formål at bevare danske slægtsgårde i familiens eje, men dette formål kan ikke længere opfyldes. Foreningens formand er Peder Mouritsen.
Foreningens historie, vedtægter, kredsbestyrelser m.m.

Medlemsbladet "Slægtsgården"
"Slægtsgården" udkommer 6 gange årligt.
Bladet redigeres af historikeren Ole G. Nielsen, Vemmelev, og indeholder blandt meget andet en rigdom af gårdhistorier.
Kig i det seneste nummer

Aktiviteter
Foreningen består af en landsorganisation og lokalkredse, hvor man samles til møder og udflugter.
Det landsdækkende årsmøde afholdes skiftende steder i landet.
Aktivitetskalender

Slægtsgårdsarkivet
Arkivet på Landbrugsmuseet på Gl. Estrup indeholder materiale om mange danske slægtsgårde samt meget andet slægtshistorisk materiale.
Arkivets samlinger, historie m.m.

Slægtsgårdsdatabasen
I arkivets database kan man finde hvilke gårde, arkivet har materiale om, samt i hvilket nr. af "Slægtsgården" en evt. omtale af en gård findes. Der er over 11.000 gårde i databasen.
Find en gård i databasen

Slægtsgårdsudstilling
Besøg arkivets netudstilling med 28 slægtsgårde fra forskellige egne af Danmark.
Indgang til udstillingen

 

Årsmøde 2015. 30. og 31. maj
Møde og overnatning på Hotel Scandic Sønderborg.
Fortur fra Sjælland/Fyn 29. maj

Medlemsrejse 2015. 6. til 10. juli
Busrejse til hansestaden Stralsund og Tysklands største ø Rügen
Se rejsens program

Se billeder fra årsmøde 2014
Klik her

Se billeder fra medlemsrejsen til Bornholm 2014
Klik her

Betaling af kontingent for 2015
Kontingentet - 200 kr - bedes indbetalt til konto i Nordea
reg.nr. 2190 kontonr. 6446 418 988
Medlemsnummer bedes anført. Det står på bagsiden af "Slægtsgården" og på udsendte breve

Slægtsgårdsforeningen har rejst et monument over malkekonerne
Læs mere.
The Danish Association of Family Farms